Visie

Ecksplorer ontwerpt en begeleidt trajecten die mensen – individueel, in groepen, teams of organisaties – helpen om zich innerlijk zó te ontwikkelen, dat ze een duurzame samenleving dichterbij brengen.

Duurzame samenleving

Wij mensen staan meer dan ooit voor de opgave een duurzame samenleving te ontwikkelen. Van zo’n samenleving bestaat geen blauwdruk. Een duurzame samenleving is namelijk geen toestand, maar een proces. Een proces waarin steeds weer de vraag wordt gesteld, of wij met ons doen en laten de kwaliteit van leven op korte, maar tegelijk ook op lange termijn bevorderen. Pas als ook dit laatste het geval is, is er sprake van duurzame kwaliteit.

Tijdens deze zoektocht houden wij drie, nauw met elkaar verweven dimensies in het oog:

 • People: de duurzame kwaliteit van leven van mensen, hier en elders, nu en later levend.
 • Planet: de duurzame kwaliteit van leven van levende wezens, hier en elders, nu en later levend.
 • Profit: de duurzame kwaliteit van de wijze waarop goederen en diensten worden voortgebracht.

De zoektocht krijgt vorm doordat we steeds weer de dialoog aangaan met onszelf en met elkaar – vooral met degenen wiens stem niet of nauwelijks wordt gehoord – over wat duurzame kwaliteit van leven heeft en daarom het nastreven waard is.

Mensenwerk

Aan het ontwikkelen van een duurzame samenleving kan op verschillende niveaus uitvoering worden gegeven.

 • Politieke bestuursorganen kunnen sturing geven aan processen die zich in een bepaald gebied (wereld, continent, land, provincie, gemeente) voltrekken.
 • Organisaties (profit en not for profit) kunnen sturing geven aan processen die van invloed zijn op het realiseren van de organisatiedoelen.
 • Personen kunnen sturing geven aan processen waarbij zij in uiteenlopende rollen (publiek en privé) betrokken zijn.

Deze drie niveaus hangen nauw met elkaar samen. De verleiding is groot om enkel te kijken naar de impact van het beleid van politiek en bedrijfsleven. Essentieel is echter dat het eerste en tweede niveau hun basis hebben in het derde niveau. Politiek en bedrijfsleven kunnen pas daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, als mensen echt willen dat dit gebeurt. Duurzame ontwikkeling is en blijft uiteindelijk mensenwerk.

Zich innerlijk ontwikkelen

De echte wil om ons in te zetten voor een duurzame samenleving ontstaat, als wij mensen ons vermogen om voor onszelf te zorgen weten te overstijgen. Nodig is dat we dit vermogen weten te combineren met ons vermogen om te zorgen voor andere mensen en andere levende wezens, hier en elders, nu en later levend. Dit kunnen tonen van compassie gebeurt niet vanzelf, maar dient bewust te worden gecultiveerd.

Ecksplorer maakt dit mogelijk door trajecten te ontwerpen en te begeleiden, waarin mensen tijd en ruimte hebben om zichzelf innerlijk te ontwikkelen. Ze krijgen hierdoor (meer) zicht op:

 • de bronnen waardoor ze zich laten inspireren;
 • de mensen en andere levende wezens bij wie ze zich betrokken voelen;
 • de waarden waardoor ze zich laten leiden.

Het zicht hierop versterkt de motivatie om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Bij het ontwerpen van trajecten wordt daarom steeds de verbinding gemaakt met het zoeken naar wegen om wat mensen innerlijk beweegt tot uitdrukking te brengen. Ze krijgen daardoor ook (meer) zicht op:

 • de talenten die ze kunnen benutten;
 • de activiteiten die ze kunnen ontplooien;
 • de rollen waarin ze activiteiten kunnen ontplooien;cirkels-half.jpg-234-121
 • de omgevingsinvloeden waarmee ze rekening hebben te houden.

Ecksplorer richt zich met haar aanbod niet alleen op mensen (in organisaties) die overwegen activiteiten te gaan ontplooien. Ook voor mensen, die al duurzaam bezig zijn en op de ervaringen die ze daarbij opdoen willen reflecteren, heeft Ecksplorer een passend aanbod.

 

Een menselijk wezen is deel van een geheel, ‘het universum’, een deel dat begrensd is in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens, als iets dat gescheiden is van de rest – een soort optische vertekening van z’n bewustzijn. Deze vertekening is voor ons een soort gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke wensen en tot genegenheid voor enkele personen die ons na zijn. Onze taak moet zijn onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel van compassie te vergroten, zodat we alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid omhelzen. Niemand kan dit volledig bereiken, maar het streven naar dit doel is op zich al een deel van de bevrijding en een basis voor innerlijke zekerheid.

– Albert Einstein (1879 – 1955)