Studenten en Docenten

Het onderwijs – van basisschool tot universiteit – is van groot belang voor het dichterbij brengen van een duurzame samenleving. Het biedt jongere generaties kansen om zich voor te bereiden op een duurzame wijze van leven, werken en ondernemen. Als afgestudeerden beschikken over kennis en vaardigheden om aan een duurzame attitude handen en voeten te geven, dan kan een samenlevingsbreed proces van duurzame ontwikkeling op gang komen en blijven.

Om duurzame ontwikkeling te integreren in de verschillende vormen van onderwijs zijn vernieuwingen nodig. Bestuurders van onderwijsinstellingen kunnen hiervoor – al dan niet geïnspireerd door de bronnen van de levensbeschouwelijke identiteit – de organisatorische kaders scheppen. Docenten en leerkrachten kunnen met hun professionele kennis de inhoud en methoden van onderwijs zodanig vernieuwen, dat studenten en leerlingen zich een duurzame attitude en de daarbij behorende kennis en vaardigheden eigen maken. Studenten(organisaties) kunnen aandringen op (verdere) verduurzaming van het onderwijs.

Ik kan u helpen bij het stimuleren van de duurzame betrokkenheid bij studenten en docenten.

Aanbod

Spelworkshop

De spelworkshop maakt mogelijk dat studenten, docenten, leerkrachten, leerlingen en/of bestuurders zich bewust worden van hun persoonlijke betrokkenheid bij duurzame thema’s en hoe ze hieraan in hun werk (en privéleven) uitdrukking (kunnen) geven. Er wordt gebruikgemaakt van onderdelen van het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? Het spel is een reflectietool die zijn kracht al in diverse contexten heeft bewezen.

Werkconferenties

Een werkconferentie biedt de mogelijkheid om met alle bij het onderwijs betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid van gedachten te wisselen over hoe zij hun hoofd, hart en handen kunnen en willen inzetten voor verduurzaming van het onderwijscurriculum en/of de bedrijfsvoering van de school. Een conferentie resulteert in een agenda waaraan in de navolgende maanden en jaren uitvoering kan worden gegeven.

Gastlessen

Lesmodules op het gebied van maatschappijleer, burgerschapsvorming, ethiek en levensbeschouwing kunnen worden verzorgd.

Opleidingsupervisie

Opleidingssupervisie is een leertraject voor professionals-in-opleiding die in hun toekomstig beroep veel met mensen zullen werken. Door reflectie op werkervaringen tijdens de praktijkstage kan een professional de eigen werk- en leerstijl onder begeleiding van een supervisor verder ontwikkelen. De professionals-in-opleiding bepalen zelf welke ervaringen en vragen ze in supervisie willen bespreken. Meer informatie over supervisie.

Een groene generatie vraagt om duurzame educatie

Meer informatie over Groene Generatie.