“Een menselijk wezen is deel van een geheel, ‘het universum’, een deel dat begrensd is in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens, als iets dat gescheiden is van de rest (…) Onze taak moet zijn onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel van compassie te vergroten, zodat we alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid omvatten.”

– Albert Einstein (1879 – 1955)

Ecksplorer

Wil jij duurzaam leven, werken of ondernemen? Dat kan, maar de ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat.

Het vraagt om mensen met een duurzame mentaliteit. Om mensen die zich bekommeren om het welzijn van al wat leeft – hier en nu, elders en later. Om mensen die steeds weer zoeken naar evenwichtige verhoudingen tussen mens, natuur en milieu. Om mensen die nieuwe manieren van doen uitproberen en op hun kwaliteit beproeven.

Ecksplorer ontwerpt en begeleidt trajecten voor organisaties, groepen en individuen waardoor mensen van binnenuit gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling.