Over mij

Ecksplorer is het bedrijf van Gerard van Eck (1958).

Vanaf mijn jeugd heb ik al interesse in maatschappelijke vraagstukken. Onderwijs, televisie, radio en krant maakten mijn kleine wereld groter. De maatschappelijke onrust in binnen- en buitenland was groot in de jaren ’60. Ze ging niet aan mij voorbij. In mijn tienerjaren verscheen het rapport van de Club van Rome The Limits to growth: a global challenge (1972). Wat ik las over de dreigende uitputting van de natuurlijke hulpbronnen heeft me aangezet persoonlijk vorm te geven aan een minder verkwistende levensstijl.

Mijn interesse voor maatschappelijke vraagstukken heb ik altijd verbonden met de wijze waarop mensen collectief en individueel zin geven aan hun leven. Mede dankzij een studie theologie ontwikkelde ik een brede blik op actuele maatschappelijke, culturele en religieuze ontwikkelingen.  Ook kreeg ik oog voor de werking van economische structuren en hun schadelijke effecten op mens, natuur en milieu. Maar ook voor de invloed van denkbeelden over wat economisch goed is op het blijven voortbestaan van deze structuren. Ik ben me in deze tijd op politiek-maatschappelijk terrein gaan bewegen.

Tijdens mijn studie heb ik me gespecialiseerd in vormen van kerkelijke presentie in de wereld van de economie. Na mijn studie heb ik aanvankelijk gewerkt in het arbeidspastoraat. Ik was betrokken bij  mensen in de marge van de arbeidsmarkt (werklozen, arbeidsongeschikten, bijstandsgerechtigden, flexwerkers). Door goed te luisteren en in gesprek te gaan vormden zich beelden van hoe zij hun bestaan op een zinvolle wijze konden inrichten en wat ze daarvoor nodig hadden.

Later werkte ik voor een landelijk oecumenische instelling op het gebied van geloof en economie. Ik schreef artikelen, ontwierp materialen en organiseerde activiteiten waardoor leden van geloofsgemeenschappen zicht kregen op manieren van produceren en consumeren die bijdragen aan een in sociaal en ecologisch opzicht duurzamere samenleving. Recent ontwierp ik het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? Een demoversie is te vinden op de website www.duurzaamheidentalenten.nl.

Na een periode van ziekte en arbeidsongeschiktheid brak een volgende fase in mijn arbeidsloopbaan aan. Ik ging op zoek naar werk dat goed bij mijn lichamelijke belastbaarheid past. Ik vond dit in het begeleiden van mensen die zich in verband met de uitoefening van hun werk willen ontwikkelen. Ik volgde een opleiding tot supervisor en ging werken als professioneel begeleider. Ik kreeg oog voor de taaiheid van bestaande gedachte- en gevoelspatronen waardoor nieuwe gedragspatronen niet of nauwelijks tot ontwikkeling kunnen komen. Ook kwam ik de Dialogical Self Theory, die de aandacht vestigt op de meerstemmigheid van personen, groepen, teams en organisaties op het spoor.  Door deze theorie ben ik ontwikkelingsprocessen gaan zien als het herschikken van stemmen waardoor minder bekende of zelfs onbekende stemmen de kans krijgen om zich (meer) te laten gelden.

In Ecksplorer heb ik beide lijnen in mijn arbeidsloopbaan samengebracht: mijn interesse voor maatschappelijke vraagstukken en het begeleiden van mensen die hun persoon (in verband met de uitoefening van hun werk) willen ontwikkelen.

Gerard van Eck is geregistreerd supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaching.

logo