DISCLAIMER

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
Met uitzondering van artikelen en daarmee verband houdende inhoud door of toegeschreven aan auteurs anders dan het Ecksplorer, is de tekstuele inhoud van deze website (met in begrip van publicaties) vrijgegeven onder een Creative Commons Licentie. Deze inhoud is als zodanig vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, vooropgesteld dat Ecksplorer als de originele auteur wordt vermeld. Aan de inhoud van deze teksten kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Voor andere gebruiken dan bovengenoemde of het gebruik van afbeeldingen, kunt u contact opnemen met Ecksplorer: info@ecksplorer.nl.

CCBekijk onze Creative Commons Licentie voor de gebruikersvoorwaarden en de juridische overeenkomst die hierop van toepassing is.

Voor artikelen en publicaties op onze website die niet afkomstig zijn van Ecksplorer dient u het copyright op de bronsite van het artikel te controleren.

Beperking van aansprakelijkheid
Ecksplorer streeft naar een actuele en betrouwbare berichtgeving op haar website. Ondanks de zorg die wij besteden aan de teksten en publicaties op deze site, kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd correct of volledig is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Ecksplorer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Ecksplorer kan evenwel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Ecksplorer stelt het op prijs indien onjuistheden of onvolledigheden worden gemeld: info@ecksplorer.nl. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Ecksplorer geeft geen garanties voor de goede werking van de website (links inbegrepen) en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het plaatsen van links naar deze websites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.